fbpixel

BOEKINGSVOORWAARDEN SCHRIJFWEKEN 100 JAAR NA VANDAAG

1. Inleidende bepalingen. In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de persoon die onder zijn naam de boeking bij 100jaarnavandaag.com doet.
 • Schriftelijk: elektronisch.
 • Boekingsopdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en 100jaarnavandaag.com, waarbij 100jaarnavandaag.com zich jegens de Opdrachtgever verbindt diensten te verlenen op het gebied van een het schrijven van levensverhalen op locatie of het geven van cursussen omtrent het schrijven van levensverhalen op locatie.
 • Algemene boekingsvoorwaarden: deze Algemene Boekingsvoorwaarden 100jaarnavandaag.com.

2. Verantwoordelijkheden

De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie aan 100jaarnavandaag.com die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft onder andere het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum (mobiele) telefoonnummer en e-mail adres.

Ook is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van een geldig reisdocument (zoals bijvoorbeeld een paspoort) en een passende verzekering (reisverzekering en/of ziektekostenverzekering).

3. Boekingsopdracht

De Opdrachtgever dient voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende zichzelf en de(eventuele) andere reizigers aan 100jaarnavandaag.com te verstrekken.
Annuleringen van, of wijzigingen in, de boeking(en) kunnen uitsluitend op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden, de daaraan verbonden kosten worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Alsdan zal het bepaalde in artikel 5 (annuleringsvoorwaarden) van toepassing zijn. Bij de boeking zal 100jaarnavandaag.com binnen 2 dagen een opdrachtbevestiging toezenden. Na ontvangst van de bevestiging heeft Opdrachtgever 4 dagen de tijd om eventuele fouten in de bevestiging te laten herstellen. Indien niet tijdig wordt gereclameerd geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

4. Betalingsvoorwaarden

Bij een boeking bij 100jaarnavandaag.com dient Opdrachtgever een aanbetaling van 500 euro te voldoen. Deze aanbetaling dient binnen 7 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging voldaan te worden. Het restant van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de aankomst dag op de accommodatie door 100jaarnavandaag.com te zijn ontvangen. Boekt u binnen 4 weken voor aankomstdag dan dient u het volledige bedrag in 1 termijn te betalen binnen 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt wordt de overeenkomst geannuleerd.

 

5. Annuleringsvoorwaarden

De cursist annuleert middels een e-mailbericht vanaf het mailadres dat is opgegeven bij aanmelding. Bij het annuleren van uw reservering brengt 100jaarnavandaag.com u de volgende kosten in rekening: 

5.1 Uitkering bij pakketreizen en geboekt 

 • Tot de 43e kalenderdag: alleen de aanbetaling zijnde 500 euro;
 • 42e tot en met de 29e kalenderdag: 35%;
 • 28e tot en met de 22e kalenderdag: 40%;
 • 21e tot en met de 15e kalenderdag: 50%;
 • 14e tot en met de 6e kalenderdag: 75%;
 • 5e tot en met 1 dag voor vertrek: 90%;
 • op de vertrekdag: de volledige reissom.

5.2 Uitkering bij een reis met eigen vervoer en geboekt 

 • tot de 43e kalenderdag vóór de vertrekdag: de aanbetaling zijnde 500 euro;
 • 42e tot en met de 29e dag: 60%;
 • 28e tot en met 1 dag voor vertrek: 90% van de reissom;
 • op de vertrekdag: de volledige reissom.

 

5.3 Verschuiven 

Verschuiving van de schrijfweek is alleen mogelijk tot 2 (twee) weken na boeking, en altijd in overleg, en op basis van beschikbaarheid. Indien 100jaarnavandaag.nl met de wijziging akkoord gaat, geldt 75 euro administratiekosten. Let op: de annuleringsvoorwaarden gelden voor de oorspronkelijk geboekte week. 

 

6. Aansprakelijkheid

100jaarnavandaag.com is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, schade aan (persoonlijke) eigendommen, schade veroorzaakt door derden en andere factoren buiten 100jaarnavandaag.com schuld. 100jaarnavandaag.com wordt gevrijwaard van aanspraken dienaangaande. Daarnaast is 100jaarnavandaag.com niet verantwoordelijk voor slechte weersomstandigheden.

 

7. Overig

100jaarnavandaag.com (Handelsnaam) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer KvK67625967.

Op deze boekingsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiend uit en/of verband houdende met deze Boekingsopdracht, zal de Nederlandse rechter binnen het arrondissement Amsterdam exclusief bevoegd zijn.

 

TIP: CHECK UW REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING 

ANNULERINGSVOORWAARDEN 4-DAAGSE TRAINING IN NEDERLAND

Ken jij zelf iemand die jouw plaats wil innemen? Dat mag ook. We rekenen dan geen kosten.

Annulering training:

Een annulering dient altijd per e-mail / schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst als annuleringsdatum geldt.

 • Binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst (inschrijving) kun je deze kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren. Deze bedenktijd vervalt na 14 dagen of op het moment dat je daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt.
 • Tot 8 weken voor aanvang van de training kun je je deelname annuleren en wordt er € 150,- aan annulerings- en administratiekosten gerekend.
 • Bij annulering tussen 8 weken en 4 weken voor aanvang van de training, ben je 10% van het totale bedrag (ofwel de hoogte van het inschrijfgeld) voor de training verschuldigd.
 • Bij annulering tussen 4 weken en 8 dagen voor aanvang van de training wordt 50% van het totale bedrag gerekend.
 • Wanneer je je deelname 7 dagen of korter voor aanvang van de training annuleert vervalt het recht op teruggave en dient het volledige trainingsbedrag te worden voldaan.
 • Wanneer je de training tussentijds wil beëindigen, dan is geen restitutie mogelijk. 

 ANNULERINGSVOORWAARDEN BOOK BOOST INTENS

 • Bij annulering van de training < 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% in rekening gebracht.
 • Bij annulering van de training > 2 weken voor aanvang van de training wordt 50% in rekening gebracht.
 • Ken jij zelf iemand die jouw plaats wil innemen? Dat mag ook. We rekenen dan geen kosten.

 ANNULERINGSVOORWAARDEN ONLINE WORKSHOPS

 • Je kaartje eenmaal gekocht, is er geen mogelijkheid tot annuleren. 
 • Ken jij zelf iemand die jouw plaats wil innemen? Dat mag. We rekenen dan geen kosten.
×

Bel of App ons gerust

×