fbpixel

Privacy

Liever lezen in pdf? Klik hier voor de Privacy Statement van 100 Jaar Na Vandaag

Privacy Statement

(opgesteld mei 2018)

Organisatie

100 Jaar Na Vandaag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Adres en contactgegevens:
Nauwe geldelozepad 42, 2012 EV Haarlem (NL) E-mail: info@100jaarnavandaag.com
URL: www.100jaarnavandaag.com

De functionaris voor gegevensbescherming is:
Naam: Brenda van Es
E-mail: info@100jaarnavandaag.com
Tel.: 064 3117019

Persoonsgegevens die wij verwerken

100 Jaar Na Vandaag verwerkt persoonsgegevens. Je gegevens worden gebruikt voor het beheer van nieuwsbrief- abonnementen, het verzenden van producten en het verzorgen van je deelname aan workshops, schrijfweken etc. De gegevens worden geregistreerd ten behoeve van:

 • registratie van de nieuwsbrieven, online cursussen en andere schrijftips
 • verzending van producten uit de webshop
 • facturatie en afhandeling van betaling
 • contact over aanbiedingen
 • nieuwsbrieven en enquêtes, marketingdoeleinden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

100 Jaar Na Vandaag verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • 100 Jaar Na Vandaag analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • 100 Jaar Na Vandaag volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte

De rechtsgrond hiervoor wordt ontleend aan het inschrijven voor de nieuwsbrief, deelname aan een schrijfweek, retraite of workshop, danwel een bestelling die is geplaatst voor een fysiek product zoals boeken of merchandising

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@100jaarnavandaag.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

100 Jaar Na Vandaag neemt geen geautomatiseerde verwerkte besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

100 Jaar Na Vandaag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We zullen je persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Je gegevens kunnen worden gebruikt voor marketing-doeleinden. Als dit niet je bedoeling is, kun je dit altijd aangeven. Indien wetgeving ons verplicht gegevens langer dan 5 jaar te behouden (financiële administratie) dan zullen we dit opvolgen.

Delen van persoonsgegevens met derden

100 Jaar Na Vandaag verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 100 Jaar Na Vandaag blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

100 Jaar Na Vandaag gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 100 Jaar Na Vandaag gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@100jaarnavandaag.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 100 Jaar Na Vandaag zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 100 Jaar Na Vandaag wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

100 Jaar Na Vandaag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@100jaarnavandaag.com

0
Je winkelmandje
Your cart is empty.
×

Bel of App ons gerust

×